1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.guoliukas.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas) ir Karolinos Mikeliūnaitės, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus veikiančios pagal individualios veiklos pažymą, kurios kodas: 1107257 (toliau – Pardavėjas), tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje. 

2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių užsakymą, prieš tai susipažinęs ir sutikęs su šiomis taisyklėmis.

3. Pardavėjo teisės

3.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

3.2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jo galimybę naudotis elektronine parduotuve.

3.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas kaip apmokėjimo būdą yra pasirinkęs elektroninę bankininkystę ir nesumoka už prekes per 3 (tris) kalendorines dienas.

4. Pardavėjo pareigos

4.1. Pardavėjas įsipareigoja stengtis sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar, kad duomenų perdavimas bus visiškai sklandus. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 8 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.

4.3.  Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes guoliukas.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su guoliukas.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę, jos užsakymo numerį bei grąžinimo priežastį, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo dienos. Ši pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis bei LR Vyriausybės nutarimu dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo (2001 m. birželio 11 d. Nr. 697, 2014 m. redakcija).

5.3. Taisyklių 5.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė yra nenaudota, nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos, yra išsaugotos jos vartojamosios savybės. Grąžinama prekė turi būti originalioje pakuotėje.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes bei jų pristatymą ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. 

6.2. Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su asmeniu pristačiusiu siuntą patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę.

6.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

6.4. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo internetiniame banke, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį). Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie atliktą mokėjimą už prekes.

6.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

7. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

7.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes naudodamasis vienu iš šių būdų:

7.2.1. elektronine bankininkyste per Paysera.lt sistemą arba kitais Paysera sistemoje nurodytais būdais;

7.2.2. banko pavedimu;

7.2.3. grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu.

8. Prekių pristatymas

8.3. Prekės yra pristatomos Pirkėjui jo nurodytu adresu:

8.3.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.

8.3.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali ir priimti jas nurodo kitą asmenį, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei prekės buvo perduotos ne tam asmeniui.

8.3.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

8.4. Prekių pristatymo mokestis skaičiuojamas pagal tai, į kurią šalį prekės bus pristatomos ir kokia yra pristatomų prekių suma.

8.5. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

8.6. Visais atvejais Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl nuo Pirkėjo priklausomų aplinkybių ar kaltės.

8.7. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą yra laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista, prekė(-ės) yra pažeista(-os), Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas.

9. Prekių grąžinimas

9.1. Netikusios kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 kalendorinių dienų nuo jų pristatymo Pirkėjui dienos. Nekokybiškos prekės grąžinamos arba keičiamos naujomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

9.2. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

9.2.1. Prekė turi būti nenaudota, nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos, išsaugotos jos vartojamosios savybės.

9.2.2. Grąžinama prekė turi būti originalioje pakuotėje.

9.2.3. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pristatyta Pirkėjui;

9.2.4. Pirkėjas prisiima atsakomybę už grąžinamų prekių pristatymą (išskyrus atvejus, kai buvo gauta ne ta prekė).

9.2.5. Pirkėjas prisiima atsakomybę už grąžinamų prekių tinkamą ir saugų supakavimą prieš atiduodant jas kurjeriui.

9.2.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;

9.2.7. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturioliką) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo pirkėjui dienos;

9.2.8. Pirkėjas, grąžindamas kokybiškas prekes, įsipareigoja apmokėti grąžinimo išlaidas. Grąžinimo išlaidų suma bus nuskaičiuota nuo reikiamos grąžinti pirkėjui grąžinamų prekių sumos.

9.3. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi;

9.4. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip. 

10. Slapukai

10.1. Pardavėjas, siekdamas padaryti Pirkėjo naudojimąsi Svetaine greitesnį ir patogesnį, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į Vartotojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją Bendrovė naudoja Vartotojui atpažinti bei Svetainės lankomumo statistikai stebėti.

10.2. Vartotojas turi galimybę savo naršyklėje peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įdiegia, ir dalį ar visus įdiegtus slapukus ištrinti. Naudodamasis Svetaine Vartotojas sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi Bendrovės numatyti slapukai. Šį sutikimą Vartotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Svetainės funkcijos gali neveikti.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

11.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force major).

11.5. Norėdami informuoti mus apie Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimus ar turėdami kitų klausimų, prašome kreiptis el. paštu info@guoliukas.lt

  • Registruotis

Naujos paskyros registracija